Witaj na stronie Platformy Turystycznej Biura Podróży BARTEK MG WYJAZDY GRUPOWE  |  kom. +48 501 295 530 | kom. +48 511 729 536​ |  Napisz do nas | RODO   

Zmiany w Ustawie Turystycznej

Print Friendly, PDF & Email

WPROWADZENIE DO ZMIAN W NOWEJ USTAWIE TURYSTYCZNEJ I NIE TYLKO

 • Podróżnego / tak w nowym nazewnictwie Ustawodawca nazywa Klienta – Uczestnika / z ofertą zawartą w materiałach wskazanych powyżej i podpisaniu umowy/zgłoszenia (w imieniu własnym i pozostałych uczestników) oraz wpłaceniu zaliczki 30%.
 • Zapraszamy na nasz portal internetowy pod adresem  www.biurobartek.eu. Nowe technologie dadzą Państwu możliwość zapoznawania się z naszą ofertą z dowolnego mobilnego urządzenia typu, komputer, laptop, tablet czy telefon. Oferta zawarta na naszej stronie automatycznie dopasowuje się do wymogów każdego urządzenia pod względem jego rozdzielczości oraz przeglądarki.
 • Jesteśmy jednym z dwóch biur podróży zajmującym się głównie grupami w kraju, które w cenniku podstawowym wycieczek krajowych rozróżniają grupy już od 13 i aż do 90 osób, uwaga 95% ofert innych firm turystycznych zaczyna się od 20 i kończy na 45 osobach, a największe biura w kraju jako warunek wyjazdu grupy zakładają minimum 45 uczestników – bo mniejsze ilości im się nie kalkulują. Czasem dochodzi do tego iż biuro dane biuro górną granicę przy imprezach grupowych przesuwa do 50/54 ograniczając się jedynie do rozmiaru posiadanego autokaru – a w BARTKU MG niezmiennie dla grup krajowych jest to 90 osób
 • Nie boimy się wyzwań i obsługujemy wszystkie dzieci także ze szkół integracyjnych.
 • Wszystkie programy są szczegółowo opisane, do każdego programu i wielkości grupy jest podana konkretna cena, W naszej ofercie na stronie internetowej czy w katalogu nie zobaczycie zrębów programu i uwagi typu:”... że jeżeli jesteś zainteresowany to zadzwoń a my skalkulujemy Waszą ofertę...” jest to wygodne bo jedna strona internetowa może istnieć bez poprawek nawet 100 lat – JEST KLIENT NO TO ROBIMY DLA NIEGO CENĘ . A jeżeli BARTEK MG proponuje wycieczkę do Krakowa to z przytupem - w 40-stu wersjach, sprawdźcie sami.

AKTUALNE PRZEPISY  dotyczące:

 • R O D O
 • NOWEJ USTAWY TURYSTYCZNEJ
 • Oraz TURYSTYCZNEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO plus DOBRE PRAKTYKI i ZASADY ZACHOWAŃ dla UCZNIÓW  i ich OPIEKUNÓW W CZASIE WYCIECZEK SZKOLNYCH i nie  tylko

Rok 2018 był ciężki dla całej branży turystycznej. Na bieżąco w czasie poszczególnych sezonów turystycznych doszły nam do przestrzegania nowe przepisy, rozporządzenia i ustawy. Nie wszystko co nowe jest złe, najgorsze są pierwsze miesiące gdy wszyscy musimy odnaleźć się w nowej rzeczywistości – dotyczy to zarówno: / Organizatora, Dyrektora szkoły, Nauczycieli i Rodziców w równej mierze /.

Niestety są przypadki iż ktoś źle zinterpretuje przepis a później szuka sensacji, proszę się tym nie przejmować.

PRZY KAŻDYM PAŃSTWA PIERWSZYM KONTAKCIE W SPRAWIE dowolnej imprezy turystycznej dla dzieci i młodzieży,  Na Państwa wniosek - OTRZYMACIE OD NAS PEŁNĄ INFORMACJĘ JAK FUNKCJONOWAĆ W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI PO ZMIANACH w R O D O, USTAWIE TURYSTYCZNEJ oraz TURYSTYCZNYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM.

Podpowiemy Państwu jak nie dać się zwariować w czasie prozaicznej czynności jakim jest zamówienie wycieczki szkolnej. Dostarczymy odpowiednie d r u k i, których wypełnienie i podpisanie przez  r o d z i c ó w dzieci jadących na wycieczkę będzie gwarantowało nie tylko zgodność z nowym – obowiązującym prawem ale dodatkowo - z jednej strony uspokoi rodziców a z drugiej strony Państwo będziecie w posiadaniu dokumentów pozwalających na to by zgodnie z nowymi przepisami dziecko mogło wyjechać na taką wycieczkę.

Zdajemy sobie sprawę iż większość zawartych tu informacji jest dla Państwa oczywista ale ponieważ zdarzają się niedomówienia postanowiliśmy zatem opracować coś na wzór ściągi, która może przydać się każdemu i jak się okazuje nie tylko w czasie wycieczki szkolnej ale BEZPOŚREDNIO PRZED NIĄ. ZAPEWNIAMY – że te podpowiedzi każdą wycieczkę uczynią lepszą, ciekawszą i bezpieczniejszą dla jej uczestników i opiekunów.


ZAŁĄCZNIK NR 2 – co to jest takiego ?

Szanowni Państwo nowa ustawa turystyczna nałożyła na nas nowy obowiązek, w ramach którego przed dostarczeniem Państwu oferty na daną wycieczkę szkolną musimy dostarczyć Państwu powyższy załącznik w którym macie jasno napisane: kim jesteśmy, gdzie jest nasza siedziba, jakie posiadamy zabezpieczenie, gdzie szukać informacji o biurze, jakie prawa przysługują Państwu w chwili gdyby się okazało , że nie wywiązaliśmy się z umowy oraz gdzie możecie składać w tej sprawie zażalenia i wnioski. FUNKCJONUJE TO TAK:

 • Państwo dzwonicie do nas lub wysyłacie mail z zapytaniem o wycieczkę
 • My przed wysłaniem Państwu oferty wysyłamy Państwu ZAŁACZNIK NR 2 – w 99% droga mailową
 • Państwo go czytacie, podpisujecie i nam odsyłacie a my wysyłamy Wam ofertę wycieczki szkolnej
 • REASUMUJĄC – 1 papier i 2 maile więcej, ale za to wiecie z jakim partnerem macie do czynienia

 Poniżej treść ZAŁACZNIKA NR 2:

 Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. 9 poz. 2361

STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ, JEŻELI NIE JEST MOŻLIWE UŻYCIE HIPERŁĄCZA

Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302. W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych. Przedsiębiorstwo Biuro Podróży Bartek MAGDALENA GUDEBSKA ( zwane dalej B.P. Bartek MG) będzie ponosiło pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej.

Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, przedsiębiorstwo B.P. Bartek MG posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwa wpłat i jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku, gdyby przedsiębiorstwo B.P. Bartek MG stało się niewypłacalne.

Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302:

 • Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.
 • Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.
 • Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.
 • Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.
 • Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeśli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.
 • Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób.
 • Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz, w stosownych przypadkach, do rekompensaty.
 • W wyjątkowych okolicznościach na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.
 • Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.
 • Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane podróżnemu, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi.
 • W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.
 • Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych
 • Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.
 • W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone.
 • Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju. B.P. Bartek wykupił w AXA Ubezpieczenia TU i R  SA 40-844 Katowice ul. Kossutha 9, tel./fax 32/ 720 07 14, krystyna.dolatowska@axa.pl ochronę na wypadek niewypłacalności.
 • Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Katowice Wydział Gospodarki Turystyki i Sportu lokalizacja Katowice ul. Reymonta 24, adres do korespondencji 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 e-mail: gospodarka@slaskie.pl tel. +48 (32) 77 40 978, fax +48 (32) 77 40 979 jeżeli z powodu niewypłacalności B.P. Bartek dojdzie do odmowy świadczenia usług.

Dyrektywa (UE) 2015/2302:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302...

przetransponowana do prawa krajowego

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002361/O/D2017236

Biuro Podróży BARTEK MAGDALENA GUDEBSKA  Bielsko-Biała ul. Zagrody 150 tel. 511 729 536, 501 295 530 email biuro@biurobartek.eu NIP ……………….

Partnerzy