Witaj na stronie Platformy Turystycznej Biura Podróży BARTEK MG WYJAZDY GRUPOWE  |  kom. +48 501 295 530 | kom. +48 511 729 536​ |  Napisz do nas | RODO   

Dodatkowa kontrola autokaru

Print Friendly, PDF & Email

Pełne omówienie tego zagadnienia znajdziecie Państwo kilka linijek niżej. Chcielibyśmy jednak podzielić się z Państwem  zupełnie nowym rozwiązaniem kwestii / dodatkowej kontroli autokaru przed wyjazdem na wycieczkę lub wczasy rodzinne /.

Na ten sposób wskazało nam kilku nauczycieli i dyrektorów szkół. A po uważnym zapoznaniu się z jego działaniem uważamy, że jest to najszybszy, najpełniejszy i do sprawdzenia dosłownie przez każdego i w każdej chwili sposób na to by dowiedzieć się dokładnie wszystkiego na temat autokaru czy busa, którym będziecie Państwo podróżować z rodziną lub którym podróżować będzie  Państwa dziecko – wystarczy, że w domu, w pracy czy w telefonie posiadać dostęp do Internetu;

 • Dzwonimy do biura i prosimy o numer rejestracyjny autokaru lub busa
 • Wchodzimy na stronę www.bezpiecznyautobus.gov.pl
 • Wpisujemy numer rejestracyjny a po chwili:
  • znamy właściciela autokaru,
  • jego adres,
  • markę autokaru,
  • rok produkcji,
  • ilość miejsc siedzących,
  • wiemy czy posiada a k t u a l n e badania techniczne
  • oraz a k t u a l n e ubezpieczenie

Polecamy tę wersję dodatkowej kontroli autokaru, natomiast dla osób nieusatysfakcjonowanych ilością danych jakie uzyskają na temat konkretnego autokaru przygotowaliśmy opisowo do wglądu wszystkie aspekty organizacyjne związane z transportem w ramach organizacji turystyki, mamy nadzieję, że po tej lekturze zaczniecie Państwo ze zrozumieniem tematu podchodzić do dodatkowej kontroli autokaru.

Przypominamy, że poniższe omówienie ma zastosowanie do miasta Bielska-Białej i okolic, ze wskazaniem na rejon w którym jednostki oświatowe składające wniosek o kontrolę policji pod szkołą otrzymywały wskazanie od Wydziału Ruchu bielskiej Policji do podstawienia takiego autokaru na dolnej płycie PPKS w Bielsku-Białej, dla szkół z innych rejonów jest to wskazanie metody działania oraz przyczyn i konsekwencji z tego wynikających.

Właściwy stan techniczny autokarów turystycznych oraz  organy odpowiedzialne za ich kontrolę i dopuszczenie do ruchu określają stosowne przepisy Ministra Transportu w tym zakresie. Nie ma w nich wzmianki o   o b l i g a t o r y j n y m obowiązku poddawania się takiej dodatkowej kontroli przez Policję przed każdą wycieczką szkolną. A w środku sezonu / kwiecień, maj i czerwiec / jest to czasem po prostu niemożliwe. Biuro nie uchyla się przed taką ewentualnością, jednak czujemy się w obowiązku zapoznać wszystkich decydentów /rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów placówek oświatowych / z obowiązującymi w tym zakresie zasadami oraz konsekwencjami takiej kontroli./

Formalne zgłoszenie wniosku o dodatkową kontrolę autokaru do biura i na Policję:

pkt 1. Zamiar dodatkowej kontroli policyjnej autokaru Klient /tzn. osoba podpisująca umowę z biurem/ zgłasza w Biurze Podróży w dniu podpisania umowy jednak nie później niż na 21 dni przed planowanym wyjazdem – ze względu na logistykę związaną z tym konkretnym autokarem w sezonie wycieczkowym. / wspomniany autokar w sezonie nie obsługuje tylko tę 1 grupę ale przy jego grafiku wyjazdów biuro jest zobowiązane do dostosowania tras i godzin kierowców w przeddzień wycieczki i w dniu po wycieczce a dodatkowo sumuje się jeszcze tygodniowy czas pracy kierowcy/

pkt 2. Na specjalnym druku / do pobrania ze strony Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej / Klient zgłasza chęć przeprowadzenia takiej kontroli w Wydziale Ruchu Drogowego Policji Komendy Miejskiej w Bielsku-Białej /

wniosek powinien być zgłoszony w formie pisemnej / należy przesłać go faxem i upewnić się iż dotarł do adresata/ nie później niż  na 3 dni robocze przed planowaną kontrolą

 1. Wniosek powinien zawierać: dane osobowe zgłaszanego, podstawę zgłoszenia, datę, godzinę i miejsce podstawienia autokaru do kontroli – potwierdzoną przez pracownika biura / uwaga dla Bielska-Białej miejscem kontroli jest dolna płyta PPKS w Bielsku-Białej /, marka i numer rejestracyjny autokaru, nazwa firmy będącej właścicielem autokaru,
 2. Ponieważ wspomniana kontrola jest świadczeniem dodatkowej usługi na rzecz Klienta, Klient ponosi z tego tytułu dodatkowy koszt który wynosi odpowiednio 200,00 zł za 1 autokar oraz 150,00 zł za 1 bus, brak powyższej wpłaty na rzecz biura w terminie do 7 dni przed wyjazdem zwalnia biuro z wcześniejszych ustaleń związanych z podstawieniem autokaru lub busa do kontroli.
 3. Fakturę za podstawienie autokaru lub busa do dodatkowej kontroli policyjnej wystawia właściciel autokaru i to on otrzymuje   wynagrodzenie za dodatkową usługę – nie biuro podróży.

Pkt 3. Aby uniknąć nieporozumień, które przez lata narosły przy temacie dodatkowych kontroli autokarów Klient jest zobowiązany do zapoznania z powyższym omówieniem wszystkich rodziców, dyrekcji oraz innych nauczycieli, którzy będą opiekunami na wspomnianej wycieczce, powinni oni znać przed  wyjazdem wszystkie konsekwencje podjętych przez Państwo działań i mieć ich świadomość, unikniemy wtedy dziesiątków telefonów w dniu wyjazdu od zdenerwowanych rodziców z którymi będą się kontaktować ich dzieci oczekujące na autokar mający zabrać je na wymarzoną wycieczkę. A w tym czasie Autokar z kierowcą i pilotem będzie oczekiwał następną godzinę na swoją kolej do kontroli. 

Wszystkie możliwe aspekty organizacyjne związane z przeprowadzeniem dodatkowej kontroli autokaru oraz jej możliwe konsekwencje:

Nie istnieje specjalistyczna komórka Policji do realizacji tych DODATKOWYCH kontroli więc wykonują je w miarę wolnego czasu funkcjonariusze WRD nie będący w tym czasie na patrolu

 1. Kontrola i jej przebieg / na podstawie kilkuletnich obserwacji pracowników biura oraz kierowców / Ponieważ dokonujący kontroli funkcjonariusze Policji nie są wyposażeni w żadne urządzenia mechaniczne bądź elektroniczne służące do kontroli stanu technicznego autokaru, mogą oni jedynie wizualnie ocenić działanie: oświetlenia, wycieraczek, stanu ogumienia lub ewentualnych wycieków np. płynu hamulcowego. Następnie sprawdzają posiadanie tablic informacyjnych o przewożeniu dzieci, ilość gaśnic oraz ilość młotków do zbicia szyby w razie wypadku. Najważniejszym punktem tej części kontroli jest sprawdzenie kierowcy alkomatem na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. 
 2. Praktyczna część kontroli trwa około 10 minut. Po części praktycznej mamy do czynienia z częścią teoretyczno – formalną, ta z kolei trwa około 35 minut i zawiera: kontrolę danych osobowych kierowcy dotyczących jego prawa jazdy kierowcy, dowodu rejestracyjnego autokaru, ubezpieczenia i  tacho. Później następuje najbardziej czasochłonna część kontroli - wypełnienie druku podsumowującego kontrolę / wypełnienie druku to 70% czasu przeznaczonego na kontrolę autokaru /
 3. Dla porównania zaangażowania sił, środków i wyposażenia jakie są użyte do przeprowadzenia dodatkowej kontroli autokaru przez patrol policji przypominamy że Ustawodawca określił iż autokar turystyczny aby mógł być dopuszczony do ruchu musi być skontrolowany na specjalistycznej stacji kontroli, której wartość urządzeń kontrolnych ocenia się na 1.000.000 złotych, takie badanie jest potwierdzane w dowodzie rejestracyjnym autokaru, proszę więc odpowiedzieć sobie na pytanie: na ile zasadne jest „oglądanie autokaru z zewnątrz” a z  tym właśnie mamy do czynienia przy dodatkowej kontroli Policji.
 4. Średni czas jaki przewiduje Policja na kontrolę 1 autokaru to 45 minut, ale uwaga dany autokar musi dojechać we wskazane miejsce a jego baza w 80% wypadków znajduje się od 25 do 40 km od Bielska, a po kontroli musi jeszcze dojechać do wskazanej szkoły w Szczyrku, Wilkowicach, Kozach, Czechowicach czy Rudzicy
 5. Czas pracy kierowcy rozpoczyna się z chwilą gdy przekręci kluczyk w stacyjce autokaru u siebie na bazie, jak wykazaliśmy powyżej może to być nawet godzinę wcześniej od podstawienia autokaru do dodatkowej kontroli.
 6. Elektroniczny system kontroli nadzoruje także przerwy w pracy kierowcy i szczegółowo je rejestruje.
 7. Ten nadzór ma na uwadze jeden cel – bezpieczeństwo podróżujących autokarem i dlatego jeżeli dojdzie do przekroczenia czasu kierowcy to system elektronicznie zamyka dopływ paliwa i unieruchamia autokar na kolejne 9 godzin. Tym samym jeżeli do ustalonych czasowo programów turystycznych będziecie Państwo dodawać inne elementy jak dodatkowa kontrola autokaru może to skutkować np. przy powrocie z wycieczki szkolnej z Wrocławia - zatrzymaniem autokaru w Katowicach o godz. 19.00 i autokar z Państwa dziećmi będzie tam stał 9 kolejnych godzin do 5.00 dnia następnego.
 8. Jak wcześniej wspominaliśmy dodatkowej kontroli autokaru dokonuje „wolny w tym czasie patrol” Wydziału Ruchu Drogowego Policjanci z „Drogówki” robią to gdy nie są wezwani do wypadku lub kolizji drogowej, jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku to wszystkie autokary w „k o l e j c e”  czekające a na dolnej płycie PPKS w Bielsku-Białej nie przesuwają się w kolejce a dodatkowo co 30 minut podjeżdżają kolejne 2-3 autokary.
 9. Aby Państwu uzmysłowić skalę takiej sytuacji posłużę się kolejną z relacji kierowców i pilotów. Przed kilkoma laty najpierw czekaliśmy z dwoma autokarami przez 1,5 godziny na dodatkową kontrolę, doczekaliśmy się, kolejną godzinę zajęła nam kontrola obu autokarów / była to super szybka kontrola jak na 2 autokary i tu ukłon w stronę Panów z „Drogówki” ale niestety, „poślizg” kontroli doprowadził iż kolejne wjeżdżające na dolną płytę PPKS autokary zablokowały nas na kolejną godzinę. Później już było z górki, po kolejnych 30 minutach dojechaliśmy na miejsce zbiórki skąd zabraliśmy oczekujące na nas od 4 godzin - 90 dzieci w wieku od 7-10 lat i pojechaliśmy na planowaną od pół roku wycieczkę do Ojcowa. Dzieci nie zobaczyły nawet połowy atrakcji ponieważ musieliśmy wracać. Na koniec dodam iż był upalny czerwcowy dzień a dzieci w tym upale co kilka minut podrywały się na widok każdego przejeżdżającego autokaru ponieważ sądziły, że to właśnie ten, którym pojadą na wycieczkę. Tak było przez kilka godzin. W tym czasie odebrałem kilkanaście telefonów w których rodzice mieszali Biuro z błotem, straszyli o dziwo policją i sądem oraz wielotysięcznymi odszkodowaniami za straty  moralne swoich dzieci – zadam zatem na koniec pytanie: 

Szanowni Państwo – kto zafundował dzieciom te przeżycia? / zainteresowanym służę telefonem do Dyrekcji wspomnianej Szkoły, ponieważ cały czas była obecna na miejscu zdarzenia a dodatkowa kontrola odbyła się na wniosek rodziców dzieci.

 1. Okres wycieczek szkolnych i jego największe nasilenie to czas od 10 maja do 15 czerwca – UWAGA W TYM CZASIE NA DOLNEJ PŁYCIE OCZEKUJE na kontrolę OD 4  DO 6 AUTOKARÓW – cała reszta to już tylko matematyka i mnożenie  możliwych „poślizgów”  poszczególnych wyjazdów liczonych już w godzinach.
 2. Przypominam, że nie ma tu mowy o jakiejkolwiek winie POLICJI. Ani złej woli tej mundurowej formacji.

Ponadto jeżeli dojdzie do wyznaczenia kontroli autokaru pomiędzy godz. 6.00 a 7.00 rano gdy na to wszystko z czym ma do czynienia Policja w danym dniu nakłada się także fizyczna zmiana nocnej i porannej zmiany Policji, wtedy wynik może być tylko jeden. Wszyscy są zdenerwowani: policjanci kończący pracę i Ci, którzy ją rozpoczynają, kierowcy autokarów, którzy nie wiedzą czy zdążą dojechać na zbiórkę, piloci, którzy sprawdzając aktualny stan opóźnienia odbierają telefony ponaglające z biura, od rodziców i dyrektorów szkół – spirala zdenerwowania się nakręca...

 1. Co pozostaje? Kierowca może zgodnie z unijnym prawem pracować określoną liczbę godzin – zasady te wprowadzono po to aby jazda autokarem, którym podróżują Państwa dzieci była bezpieczniejsza, fizycznie nie możemy kontrolować autokaru w dniu poprzednim.
 2. Nie możemy także kontrolować go o godz. 2,00 czy 3,00  rano aby uniknąć „korków” w czasie kontroli o godz. 6.00
 3. Tym samym Klient mając na uwadze czas pracy kierowcy musi mieć świadomość n i e m o ż l i w o ś c i zrealizowania wszystkich elementów wycieczki w tym dniu, jeżeli czas oczekiwania na kontrolę lub ona sama będzie się wydłużać, a tak dzieje się gdy w środku sezonu na kontrolę czeka kilka autokarów na tę samą godzinę.
 4. Jeżeli zatem Klient w pełni świadomie podważa prawem usankcjonowane dokumenty potwierdzone przez pracowników wyspecjalizowanych i specjalnie do tego wyposażonych stacji diagnostycznych – dopuszczające do ruchu autokar turystyczny i wnosi o dodatkową kontrolę Policji to z tą chwilą przejmuje on na siebie wszystkie konsekwencje opóźnień wynikających z tego tytułu, co przekłada się bezpośrednio na niemożność wejść do poszczególnych obiektów i niemożliwość zrealizowania objętego umową programu.
 5. Proszę nie myśleć iż dodatkowa kontrola Policji daje Państwu gwarancję czegokolwiek!
 6. Mieliśmy już przypadki iż po kilku godzinach po takiej kontroli autokar najzwyczajniej w świecie się zepsuł, przecież jest to urządzenie mechaniczne i psują się w ten sposób bardzo drogie telewizory a nawet statki kosmiczne.
 7. Ale aby dać Państwu pełnię informacji na temat kontroli autokaru przez Policję to proszę pamiętać, że po takiej kontroli w centrum Bielska już kilka km za granicami miasta możemy spędzić następne pół godziny na kolejnej kontroli – ponieważ „tamta kontrola nie jest już ważna” dla patrolu Policji zatrzymującego nas losowo do kontroli na trasie wycieczki.
 8. To nie koniec po przejechaniu kolejnych 30 - 100 km może nas zatrzymać do kontroli na kolejną godzinę INSPEKCJA RUCHU DROGOWEGO, dla nich poprzednie kontrole także już nie istnieją a czas ucieka – i uwaga - to nie jest teoria lecz jeden z wielu przykładów z życia organizatora turystyki.

CZY ISTNIEJE ZATEM ZŁOTY ŚRODEK NA POGODZENIE POPIERAJĄCYCH DODATKOWE KONTROLE POLICJI i ICH PRZECIWNIKÓW? - sądzę, że TAK

 • Biuro Podróży Bartek Józefa Jonkowskiego na którego doświadczeniach opiera się praca naszego biura przez ostatnie lata wspólnie z kilkoma Dyrektorami Szkół Państwowych i Prywatnych z Bielska i jego okolic wypracowało następujący model działania:
 • na 3 dni przed wyjazdem dostarczamy do szkoły w formie elektronicznej kserokopie dowodu rejestracyjnego autokaru z aktualnymi badaniami technicznymi potwierdzającymi dopuszczenie go do ruchu.
 • bezpośrednio przed wyjazdem na wycieczkę / już w autokarze / Kierownik grupy z ramienia Szkoły w obecności Pilota sprawdza ponadto atestowanym alkomatem Kierowcę na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu oraz jego uprawnienia do kierowania autokarem /prawo jazdy/ i oryginał dowodu rejestracyjnego autokaru.

Zapraszamy do korzystania z tej formy kontroli, dajmy spokój Policji, której przecież głównym zadaniem jest dbanie o nasze bezpieczeństwo bezpośrednio na drogach, nie dokładajmy im p a p i e r k o w e j roboty.

Można zrozumieć osoby zgłaszające autokar na wycieczkę szkolną do dodatkowej kontroli policyjnej zasłaniające się dobrem dziecka jako wartością najwyższą. Ale pod dwoma warunkami:

 • Po pierwsze gdyby te same osoby wyjeżdżając prywatnie, powiedzmy do rodziny własnym samochodem i posiadając aktualny przegląd techniczny, kierując się dobrem najwyższym dziecka zwróciłyby się do Policji o dodatkową kontrolę samochodu dowodząc iż nie ufają ani sprzętowi ani ludziom pracującym w stacji kontroli pojazdów oraz, że nie ufają nawet sobie jako właścicielowi pojazdu, który jest ich własnością. Piszę o tym ponieważ taki brak zaufania wykazują właśnie przy autokarach turystycznych, których wypadki to tylko 1% wszystkich wypadów powodowanych w ogromnej większości przez samochody osobowe. To w wypadkach samochodów osobowych ginie co drugi dzień w Polsce kilkadziesiąt osób .
 • Po drugie gdyby co roku przed wyjazdem wraz z całą rodziną a zatem i z własnymi dziećmi na zagraniczne wycieczki autokarowe lub wczasy rodzinne występowali do policji o taką kontrolę. Niestety – NIE. Wtedy, tuż przed podstawieniem autokaru do Chorwacji czy Grecji, gdy siedzą na parkingu na stercie waliz takie – ewentualne - opóźnienie d o t k n ę ł o b y także ich osobiście a to jest  n i e d o p u s z c z a l n e. Przecież to wiązałoby się z opóźnieniem wyjazdu, oczekiwaniem na słońcu, oraz innymi niedogodnościami – a tego przecież należy unikać, możemy to  z a f u n d o w a ć  innym ale dlaczego to ma dotyczyć ich s a m y c h ?

Szanowni Państwo - nie bądźmy h i p o k r y t a m i  w stosunku do siebie i własnych dzieci. Albo pewne zasady stosujemy zawsze i w stosunku do wszystkich a w tym wypadku także do samych siebie albo nie...

Partnerzy